En las Annalas, l’annuari da la Societad Retorumantscha che cumpara dapi il 1886, chatt’ins ina vasta paletta da tractats scientifics e scientific-populars davart lingua e cultura rumantscha. L’annuari è restà enfin oz in impurtant organ per l’ediziun da texts rumantschs pli vegls.

Il register da las Annalas online permetta da tschertgar via internet en il vast material ch’è vegnì publitgà en las Annalas.

Ils volums 1 enfin 122 (1885–2009) èn vegnids indexads durant ils onns 2005–2009. Las Annalas novas che cumparan anc vegnan mintgamai excerpadas successivamain.

Dapi l’onn 2012 è l’entira retscha da las Annalas da la Societad Retorumantscha disponibla en l’internet: http://www.e-periodica.ch.

Las Annalas da la Societad Retorumantscha en furma stampada èn da retrair da l’Institut dal DRG.

  • Ins po abunar las Annalas per CHF 24.– (excl. spediziun). Las Annalas cumparan ina giada ad onn.
  • Ins po era cumprar singuls toms da las Annalas gia cumparids. In volum custa CHF 24.– (excl. spediziun),
    volums antiquars (tom 1–70) custan CHF 50.–.
  • Plinavant pon ins era laschar fotocopiar singuls artitgels or da las Annalas tar l’Institut dal DRG cunter pajament.

Ils suandants volums da las Annalas èn exausts: 26, 27, 29, 34, 35, 48, 49, 51, 64.

Natiralmain èn las Annalas da la Societad Retorumantscha era accessiblas en bibliotecas publicas.

Utilisai per Vossa retschertga ils menus qua sura... Artitgels | Auturs | Annalas | Index | Persunas